Wellcome!

Năm 2006, chúng tôi đặt viên gạch đầu tiên xây dựng công ty với 2 kỹ sư và một ước mơ lớn mang tên ENO. Hơn mười năm qua, suốt dọc chiều dài đất nước là những dự án công nghiệp, nhà xưởng, hạ tầng, trung tâm thương mại cho đến những dự án văn phòng, chung cư cao tầng. Màu đỏ, xanh của thương hiệu An Phong luôn là sự đảm bảo cho chất lượng thi công, hiệu quả dự án và sự hài lòng của khách hàng. Đến hôm nay, An Phong tự hào được góp một phần nhỏ vào sự phát triển, sự thay da đổi thịt của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung, thông qua các công trình chất lượng bền vững.

Là doanh nghiệp trẻ trong một ngành công nghiệp cạnh tranh khốc liệt như xây dựng, An Phong đã vượt qua rất nhiều thử thách để có thể vươn lên và phát triển như ngày hôm nay.

Kons Construction
Is A Leading Company In The Capital Construction And
Fit-Out Market

What We Do

Kons Constructionbrings best services with value, potential cost saving, and provide you
with a predictable outcome.

 

Design & Construction

Construction of all types of buildings, infrastructure and civil works construction

 

Rennovation & Reconstruction

We’re offer reconstruction & rennovation service for any types of buildings.

 

Turnkey Contracting

We offer full contracting services and have the flexibility to assist our clients

 

Equipment Installation

We’re offer removal & installaion service with quality & quickly process

“ The secret to the successful implementation of this project is simple. We just brought together the best people and understood that we were facing a task that is unique in its scale & ignificance. ”

Robert Downey Jr

Project Director

Conor McGregor

CEO Founder

CEO-founder of Kons Construction Co he manages the development of projects from Madrid to Shanghai whilst also beign to CTBUH representative for Spain; all of this alongside his continuous resararch into sustainable architecture. He received his masters degree in architecture from the Universidad Politécnica de Madrid in 1980.