CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với mục tiêu mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, trên nền tảng phát triển bền vững hệ thống chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường, Công ty An Phong cam kết thực hiện các chính sách chất lượng như sau: